A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Андріївська сільська об'єднана територіальна громада
Донецька область, Слов’янський район

Звіт директора

Звіт директора

Андріївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Слов’янської районної ради Донецької області

за 2016/2017 навчальний рік

Кожного року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України проводиться звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність.

Завдання керівника на сучасному етапі – організувати діяльність педагогічного та учнівського колективів, допомогти розібратися в складних і суперечливих фактах сьогодення. Саме від керівника, від його стилю керування залежить злагодженість в роботі колективу.

Тому я своїй роботі дотримуюсь принципу демократичності, гласності, співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу. І ще я вважаю, що на 99% успіх керівника залежить від того чи підтримують його колеги, батьки, розуміють учні.

Навчальний процес був організований з метою забезпечення умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості учнів. Досягнення ними кращого рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів.

Школа має ІІІ ступені:

початкова – 4 класи, у яких навчається 33 учні;

основна – 5 класів, навчається 37 учнів;

старша – 2 класи, навчається 11 учнів

Таким чином в одинадцяти класах школи на 30.05.2017 навчалося 81 учень, середня наповнюваність класів становить 7-8 учнів.

Мною, як керівником навчального закладу особлива увага звертається на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Дирекція школи проаналізувала рух учнів упродовж навчального року і виявили, що за період з 1 вересня минулого року по 1 червня цього року із закладу учні не вибували та не прибували.

На особливому контролі адміністрації школи - відвідування учнями занять. Щоденно вчитель, який веде перший урок збирає дані про учнів відсутніх на уроці та заповнює шкільну книгу обліку відсутності учнів на уроках. А класний керівник і вчитель початкових класів уточнює причини відсутності учнів.

В результаті контролю з моєї сторони, як директора школи, цілеспрямованої роботи класних керівників і вчителів початкових класів слід зазначити, що пропусків учнів без поважних причин не було.

Щорічно відповідно до чинного законодавства проводиться облік дітей – 6-18 років, та дітей яким на 1 вересня поточного року виповнюється 5 років. Розпочинається складання списків дітей шкільного віку за адресою відповідно до інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. В серпні проводимо уточнення цих списків і до 5 вересня здійснюємо перевірку дітей в школі. В минулому навчальному році всі діти шкільного віку були охоплені навчанням.

Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти», у 4 класі проходила державна підсумкова атестація з української мови, читання та математики, в 9 класі – математики, української мови, історії України, в 11 класі – з української мови, української літератури, математики, історії України, біології та географії у формі ЗНО.

На особливому контролі стоїть питання забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. З 9 випускників школи ІІ ступеню на початок навчального року лише 6 продовжили отримання освіти у десятому класі своєї школи, 3 випускників зараховані у навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації.

В 2016/2017 навчальному році школу ІІІ ступеня закінчило 5 випускників. Всі продовжують навчання у навчальних закладах І-ІV рівнях акредитації.

Навчальний процес школи здійснюється за навчальним планом, за кількістю годин інваріантної та варіативної складових. Так, за рахунок варіативної частини у школі запроваджувалися додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

У 2016/2017 навчальному році методична робота школи була спрямована на підвищення науково-методичного рівня, методичної підготовки та професійної майстерності педагогічних кадрів. Головна мета здійснення методичної роботи – це зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснюємо науково-методичну роботу в школі, - системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер.

Роботу педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році було спрямовано на реалізацію методичної проблеми «Удосконалення й ефективне використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку і творчої самореалізації особистості школяра». Робота над цією проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

Для вирішення цієї проблеми були поставлені такі завдання:

 • створення умов для розвитку і формування вільної особистості;
 • створення індивідуального підходу до організації навчально-виховного процесу;
 • втілення нових методик, технологій навчання;
 • виховання авторитету знань, підвищення відповідальності учнів, батьків, вчителів за якість навчання;
 • оновлення змісту, форм і методів, боротьба з перевантаженням школярів;
 • виховання в учнів культури поведінки, прищеплення їм високоморальних якостей;
 • підвищення педагогічної кваліфікації.

На кінець 2016/ 2017 н.р. якісний склад педагогічного колективу становить: · спеціаліст вищої категорії – 7, що складає 41,2%

· спеціаліст І категорії – 6, що складає 35,2%

· спеціаліст ІІ категорії – 3, що складає 17,7 %

· спеціаліст – 1 , що складає 5,9 %

 • 2016/2017 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, методичне об'єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до якої ввійшли заступник директора з навчально-виховної роботи Колибаба З.І., заступник директора з виховної роботи Задорожня Є.О., керівники науково-методичних комісій – Герасименко Т.В., Миронова Н.І., Рябошапка Л.В.

Члени ради організовують і координують методичну роботу в школі: розглядають на своїх засіданнях важливі питання навчально-виховного процесу, затверджують плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, розглядають питання педагогічної майстерності, вивчення і впровадження педагогічного досвіду, інноваційних технологій, результативність форм методичної роботи.

В школі працює 4 науково-методичні комісії – це вчителів природничо – математичного циклу (керівник Рябошапка Л.В.), філологічного циклу (керівник Миронова Н.І.), вчителів початкових класів (керівник Герасименко Т.В.), класних керівників (керівник Задорожня Є.О.) Усі науково-методичні комісії працювали згідно плану роботи на 2016/2017 навчальний рік. На засіданнях науково-методичних комісій школи вивчався зміст програм, їх методичний супровід; розроблено методичні рекомендації, конспекти першого те­матичного уроку, опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упро­вадження інноваційних технологій, заслухано інформацію про здійснення самоосвіти.

У діяльності науково-методичних комісій практикувалися різноманітні види роботи: заслуховування й обговорення доповідей, бібліографічні огляди, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, вивчення методичних матеріалів, практичні заняття. Учителі обговорювали питання вивчення та аналізу стану викладання, рівня та якості навчальних досягнень школярів з окремих предметів, рівня вихованості учнів та шляхи вдосконалення виховного процесу, розглядалися питання застосування нових педтехнологій, обмінювались власним досвідом, знайомились з новинками методичної літератури. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят. Як правило це були нестандартні уроки, нестандартні форми проведення заходів.

Методична рада організовує методичну роботу в школі, спрямовує її на розвиток інтересу до цієї роботи всіх педагогічних працівників. Здійснюється колективне співнавчання інтерактивних технологій шляхом взаємодії всіх учасників навчального процесу. На засіданнях ради розглядались питання на яких проаналізували роботу учителів з обдарованими дітьми та дійшли висновку, що робота з обдарованими дітьми не може бути епізодичною, а повинна скластися в безперервний педагогічний процес поетапного розвитку особистості: від навчання дошкільнят до підготовки випускників до вступу в спеціальні навчальні заклади.

У травні проведена конференція «Діяльність педагогічного колективу школи щодо впровадження нових Держстандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти».

Відкриті уроки — одна з колективних форм методичної роботи, їх мета — підвищення майстерності всіх учителів. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику вчителів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед школою. Під час аналізу й обговорення відкритих уроків забезпечується цілеспрямованість обговорення, науковість аналізу, принциповість, поєднану з доброзичливістю у критичних зауваженнях, поєднання аналізу уроку з практичними рекомендаціями, підведення його підсумків кваліфікованими спеціалістами.

Взаємовідвідування вчителями уроків має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності вчителів.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів, інших методичних заходів. Методичні надбання учителів були представлені в рамках ІІІ серпневого конгресу освітян Донеччини – 2017р. «Нова українська школа».

Згідно графіка були проведені предметні тижні: тиждень географії, тиждень української мови, тиждень англійської мови, тиждень математики. Всі вчителі складали план предметного тижня. Готували різні розвивальні ігри, вікторини. Робили театралізовані постановки творів. Під час проведення предметних тижнів було виявлена велика активність учнів.

Згідно плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік були проведені засідання педагогічної ради, де були розглянуті такі питання:

29.08.2016

 • наслідки роботи школи за 2015-2016 н.р.;
 • погодження плану роботи школи на 2016-2017н.р.;
 • затвердження розкладу уроків, індивідуальних занять, розкладу дзвінків;
 • погодження робочого навчального плану на 2016-2017 н.р., проведення навчальної практики та навчальних екскурсій;
 • аналіз виховної роботи;
 • доцільність проведення навчальної практики.

10.11.2016

 • соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»;
 • стан викладання хімії;
 • стан профорієнтаційного виховання.

19.01.2017

 • забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формування;
 • інформаційних та комунікативних компетенцій;
 • роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій;
 • адаптація учнів 1 класу до навчання;
 • стан викладання в 1 класі;
 • стан національно-патріотичного виховання.

07.04. 2017

 • оцінка ефективності внутрішньошкільного контролю та шляхи його удосконалення;
 • стан викладання трудового навчання та технологій;
 • стан морально - естетичного виховання;

25.05.2017

 • результати закінчення навчального року;
 • організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів;
 • підготовка школи до нового навчального року;
 • стан превентивного виховання.

15.06.2017

Про закінчення учнями 9 - го класу 2016/2017 навчального року і випуск зі школи.

24.06.2017

Про закінчення учнями 11 - го класу 2016/2017 навчального року і випуск зі школи.

Методична робота в школі стимулює окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії

Атестація педагогічних працівників школи у 2016/2017 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 за №1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії школи.

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються.

Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню індивідуальних планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

У 2016/2017 навчальному році проведено атестацію 3 педагогічних працівника, які своєчасно пройшли курсову перепідготовку. Протягом періоду атестації практикувалося проведення звітів вчителя, що атестується та двох заступників директора.

Адміністрація відзначила високий рівень оформлення атестаційних матеріалів учителем Герасименко Т.В. на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «Старший вчитель», а також заступників директора, які підтвердили відповідність займаній посаді. Вони підготували комп’ютерні презентації досвіду роботи та представили їх на педагогічних радах.

Протягом року адміністрацією школи були проведені індивідуальні консультації для педагогічних працівників: тематичне планування, проведення уроку з елементами інтерактивних технологій, використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій, оцінювання учнів, оформлення сторінок журналу, складання індивідуальних планів, написання доповіді вчителям щодо атестації їх та інше. Згідно графіка в жовтні був проведений І етап Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Всі завдання були підготовленні головами науково-методичних комісій. Вчителі добре готувати учнів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

Переможцями районних предметних олімпіад в 2016-2017 н.р. стали:

 • англійська мова (Мосіна А., 4 кл – 2 місце);
 • математика (Дригола М., 11 кл. – 3 місце, Білобрид І., 7 кл. – 3 місце);
 • українська мова (Андрусишина В., 9 кл. – 2 місце, Герасименко К., 10 кл. – 1 місце, Дригола М., 11 кл. -2 місце);
 • географія (Андрусишина В., 9 кл. – 2 місце, Герасименко К., 10 кл. – 2 місце);
 • зарубіжна література (Андрусишина В., 9 кл. – 2 місце, Герасименко К., 10 кл. – 1 місце, Дригола М., 11 кл. – 3 місце).

Учні школи брали участь у І міському (Краматорському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Дригола М., 11 кл. – 1 місце, Дзюба А., 9 кл. – 3 місце).

Учні школи брали участь у Всеукраїнських іграх «Грінвіч», «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник», всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка (учениця 10 кл. Герасименко К. та учениця 7 класу Діхтенко І. посіли 1-ше місце на районному рівні), міжнародному конкурсі імені Петра Яцика.

Учителі-мовники (Лісова Ю.В., Колибаба З.І., Крайня В.О.) брали участь у Всеукраїнській грі «Соняшник-учитель 2016». Лісова Ю.В. отримала диплом ІІ ступеня.

Учні школи теж активні учасники гри «Соняшник». В 2017 р. дипломантами регіонального рівня ІІ ступеня стали 2 учні, ІІІ ступеня – теж 2 учні.

У районному конкурсі читців-декламаторів «Каменярів не змовкне слава» Марченко А. 7 кл. посіла І місце, а в конкурсі із зарубіжної літератури «Компетентний читач - «Майстер слова» І місце посіла учениця 10 кл. Герасименко К. Серед кращих читців англійської поезії «Струни душі» Марченко А. 7 кл. та Андрусишина В. 9 кл., які посіли ІІ місце.

Вчитель англійської мови Миронова Н.І. у проекті «Go camp» стала переможцем і була запрошена до участі у тренінгу вчителів англійської мови, який відбувся в м. Києві. А також перемогла у проекті «Teaching Variety». Її учні є переможцями гри «Грінвіч» (золотий сертифікат отримали Ковівчак О., Задорожня О., Рябошапка Д.).

Школа стала переможцем проекту «Go camp» і в липні місяці учнів нашої школи, які мають здібності до вивчення англійської мови, запросили до участі в мовному таборі «Зоряний» (Київська область).

Вчителі працювали над удосконаленням проведення нестандартних форм на уроках, створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості, розробляли та здійснювали заходи з активізації творчої діяльності вчителів і учнів.

Для самоосвіти вчителі школи постійно роблять підписку фахових журналів та газет. Опрацьовують новинки методичної літератури. Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами.

Протягом 2016/2017 навчального року було вивчено стан викладання предметів: фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни», основ здоров’я, світової літератури, фізики, про що видано відповідні накази по школі.

Проаналізовані навчальні досягнення учнів.

На протязі навчального року в школі працювали різноманітні гуртки.

До гурткової роботи були залучені учні з багатодітних сімей, учні пільгових категорій.

Спортивні досягнення наших школярів в цьому році були такими: протягом навчального року збірні школи взяли участь в обласному турнірі з футболу (3 місце), в чемпіонаті Слов’янського району з футболу серед ЗОШ І-ІІІ ступенів (3 місце), в турнірі з міні-футболу, присвяченому Дню фізкультури і спорту (1 місце), в легкоатлетичному кросі на першість Слов’янського району (2 місце).

Я, як керівник, тримаю на постійному контролі питання соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та всіх працівників школи. З цією метою організовано гаряче харчування для всіх учнів.

В цьому навчальному році охоплено було безкоштовним гарячим харчуванням 33 учні 1 – 4 класів, 3 учнів з малозабезпечених сімей, 2 дитини під опікою, інші діти харчуються за рахунок батьківських коштів.

З метою збереження та зміцнення здоров’я учнів, педпрацівників та технічного персоналу регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Всі працівники школи проходять медогляд, а також проведено медичний огляд учнів школи, який вони проходять згідно графіка.

Велику увагу у своїй роботі я приділяю питанням оздоровлення дітей. В школі були розроблені відповідні заходи з організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей.

В школі працював табір відпочинку з денним перебуванням «Веселка», в якому відпочивало 38 учнів – 1-8 класів. Особлива увага звертається на оздоровлення дітей напівсиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. В результаті оздоровчої компанії 2017 року різними формами відпочинку буде охоплено 100% дітей.

Одним із головних завдань своєї діяльності вважаю контроль за дотриманням правопорядку неповнолітніми.

Протягом 2016/2017 навчального року в школі проводились заходи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, зокрема круглі столи, вікторини, тренінги. Проводились єдині дні правових знань.

З метою створення сприятливого для дітей середовища, виховна робота в школі ведеться за основними пріоритетними напрямками: охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей (ціннісне ставлення до себе), створення рівних умов для доступу до високоякісної освіти, культурний і духовний розвиток дитини (ціннісне ставлення до мистецтва, до природи), захист прав дітей різних категорій (ціннісне ставлення до держави і суспільства, до сім’ї, родини, людей) та ін.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу педагогічний колектив організовував і проводив тиждень правових знань, місячник військово-патріотичного виховання, тематичні тижні.

Велику увагу в школі приділяємо родинному вихованню. Неодмінною умовою розвитку школи є співпраця педагогічного колективу з батьками дітей. Адже, саме батьки найкраще знають потреби, інтереси і можливості своєї дитини, тож можуть допомогти вчителям не тільки побачити перспективу розвитку дитини, але й реалізувати її. Педагогічний колектив прагне до створення комфортних умов у школі для кожної дитини.

Дійсно сімейними стали для нас Свято 1 Вересня, Останнього Дзвоника, Випускний вечір, 8 березня, Новий рік.

Співпраця з сільською радою сприяє об’єднанню зусиль на захист довкілля: догляд за братською могилою.

Традиційно в школі проходять конкурси плакатів, малюнків з різних тематик, які щоразу відкривають нові таланти школярів. Постійно проводяться тематичні вечори, предметні тижні, урочистості, присвячені пам’ятним датам та ін.

Для поліпшення навчально-виховного процесу в школі працює батьківський комітет і рада школи.

Школа тісно співпрацює з громадськими організаціями такими, як спортивна школа «Колос», центром дитячої та юнацької творчості, відділом в справах сім’ї та молоді спільно з якими вирішуються різноманітні питання щодо виховання та навчання учнів.

Силами технічного персоналу та батьків в школі проведено косметичний ремонт класних кімнат, частковий ремонт опалювальної системи, ремонт їдальні.

В моїх планах, як керівника, працювати над благоустроєм території шкільного подвір’я, створення зон відпочинку для дітей на свіжому повітрі, набір учнів до 1 та 10 класів. Ключовим питанням є стан готовності школи

Протягом навчального року було придбано за спонсорську допомогу сушку у їдальню, електронні ваги, морозильну камеру також оформлення шкільних коридорів та класів стендами для навчально-виховного процесу.

 

 

 

      Директор школи                     С.І.Діхтенко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь