A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Андріївська сільська об'єднана територіальна громада
Донецька область, Слов’янський район

Оголошення Андріївської сільської ради

про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації)яких надається фінансова підтримка на 2019 рік

Оголошення Про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік Департамент сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік, який буде проходити протягом квітня 2018 року. Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї. Департаментом визначені соціальні проблеми, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм інститутів громадянського суспільства: 1. Громадянськість і патріотизм – здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді. - Посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді. - Формування патріотичної свідомості молоді в сім’ї, навчальних закладах, у громадському середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; утвердження українських народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків громадянсько-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки. - Виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до переконань, культури і традицій інших. - Активізація внутрішнього туризму, екскурсій різними регіонами України, запровадження побратимства між молодіжними організаціями по принципу міст побратимів. - Формування шанобливого ставлення та поваги до борців за державну незалежність і територіальну цілісність України, у тому числі до учасників АТО. - Формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля. 2. Розвиток мережі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей (молодіжних центрів) - Сприяння використанню в роботі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей різноманітних методів для задоволення потреб молоді (за принципами неформальної освіти, заняття в групах, дискусії, творчі лабораторії, семінари, індивідуальні консультації тощо). 3. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя. - Підвищення рівня фізичного, духовного і соціального здоров’я молоді шляхом широкого впровадження у суспільстві системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя; - Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності. 4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування. - Спрямування професійних інтересів молоді за формулою: «інформування-навчання-тестування-залучення». - Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі. - Сприяння розвитку волонтерства, як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості. 5. Підтримка молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантів. - Психологічна реабілітація дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно-корисної діяльності. - Корекція регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікації. - Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвіллєвій). 6. Подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім’ї - Пропагування відповідального батьківства, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї, національних родинних цінностей. - Залучення громад до заходів соціальної підтримки сім’ї та проведення сімейних свят, культурологічних акцій. 7. Проведення просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми та насилля у сім’ї. 8. Гендерний розвиток – регіональний аспект. 9. Оздоровчі програми для молоді та дітей Максимально можливий об'єм бюджетного фінансування програми, розробленої інститутом громадянського суспільства складає до 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися з пакету документів, перелік яких знаходиться в Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Конкурсна документація приймається до 30.04.2018 року (включно) щодня, окрім суботи та неділі, з 9.00. до 18.00. за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4-й поверх, управління у справах сім'ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Контактний телефон: (0626) 42-19-29, 095-062-06-88 Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується в місячний термін з дня його винесення. З метою залучення до конкурсу більшої кількості учасників просимо провести інформаційну компанію серед інститутів громадянського суспільства та розмістити на власному веб-сайті текст оголошення конкурсу. Про проведену роботу просимо проінформувати департамент до 20.04.2018 року на електронну адресу shevchenko_molod@donmolod.gov.ua

09:25 30.03.2018

про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації)яких надається фінансова підтримка на 2019 рік

Оголошення Про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік Департамент сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік, який буде проходити протягом квітня 2018 року. Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї. Департаментом визначені соціальні проблеми, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм інститутів громадянського суспільства: 1. Громадянськість і патріотизм – здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді. - Посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді. - Формування патріотичної свідомості молоді в сім’ї, навчальних закладах, у громадському середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; утвердження українських народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків громадянсько-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки. - Виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до переконань, культури і традицій інших. - Активізація внутрішнього туризму, екскурсій різними регіонами України, запровадження побратимства між молодіжними організаціями по принципу міст побратимів. - Формування шанобливого ставлення та поваги до борців за державну незалежність і територіальну цілісність України, у тому числі до учасників АТО. - Формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля. 2. Розвиток мережі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей (молодіжних центрів) - Сприяння використанню в роботі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей різноманітних методів для задоволення потреб молоді (за принципами неформальної освіти, заняття в групах, дискусії, творчі лабораторії, семінари, індивідуальні консультації тощо). 3. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя. - Підвищення рівня фізичного, духовного і соціального здоров’я молоді шляхом широкого впровадження у суспільстві системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя; - Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності. 4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування. - Спрямування професійних інтересів молоді за формулою: «інформування-навчання-тестування-залучення». - Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі. - Сприяння розвитку волонтерства, як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості. 5. Підтримка молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантів. - Психологічна реабілітація дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно-корисної діяльності. - Корекція регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікації. - Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвіллєвій). 6. Подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім’ї - Пропагування відповідального батьківства, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї, національних родинних цінностей. - Залучення громад до заходів соціальної підтримки сім’ї та проведення сімейних свят, культурологічних акцій. 7. Проведення просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми та насилля у сім’ї. 8. Гендерний розвиток – регіональний аспект. 9. Оздоровчі програми для молоді та дітей Максимально можливий об'єм бюджетного фінансування програми, розробленої інститутом громадянського суспільства складає до 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися з пакету документів, перелік яких знаходиться в Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Конкурсна документація приймається до 30.04.2018 року (включно) щодня, окрім суботи та неділі, з 9.00. до 18.00. за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4-й поверх, управління у справах сім'ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Контактний телефон: (0626) 42-19-29, 095-062-06-88 Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується в місячний термін з дня його винесення. З метою залучення до конкурсу більшої кількості учасників просимо провести інформаційну компанію серед інститутів громадянського суспільства та розмістити на власному веб-сайті текст оголошення конкурсу. Про проведену роботу просимо проінформувати департамент до 20.04.2018 року на електронну адресу shevchenko_molod@donmolod.gov.ua

09:25 30.03.2018

про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації)яких надається фінансова підтримка на 2019 рік

Оголошення Про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік Департамент сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік, який буде проходити протягом квітня 2018 року. Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї. Департаментом визначені соціальні проблеми, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм інститутів громадянського суспільства: 1. Громадянськість і патріотизм – здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді. - Посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді. - Формування патріотичної свідомості молоді в сім’ї, навчальних закладах, у громадському середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; утвердження українських народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків громадянсько-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки. - Виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до переконань, культури і традицій інших. - Активізація внутрішнього туризму, екскурсій різними регіонами України, запровадження побратимства між молодіжними організаціями по принципу міст побратимів. - Формування шанобливого ставлення та поваги до борців за державну незалежність і територіальну цілісність України, у тому числі до учасників АТО. - Формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля. 2. Розвиток мережі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей (молодіжних центрів) - Сприяння використанню в роботі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей різноманітних методів для задоволення потреб молоді (за принципами неформальної освіти, заняття в групах, дискусії, творчі лабораторії, семінари, індивідуальні консультації тощо). 3. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя. - Підвищення рівня фізичного, духовного і соціального здоров’я молоді шляхом широкого впровадження у суспільстві системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя; - Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності. 4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування. - Спрямування професійних інтересів молоді за формулою: «інформування-навчання-тестування-залучення». - Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі. - Сприяння розвитку волонтерства, як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості. 5. Підтримка молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантів. - Психологічна реабілітація дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно-корисної діяльності. - Корекція регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікації. - Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвіллєвій). 6. Подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім’ї - Пропагування відповідального батьківства, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї, національних родинних цінностей. - Залучення громад до заходів соціальної підтримки сім’ї та проведення сімейних свят, культурологічних акцій. 7. Проведення просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми та насилля у сім’ї. 8. Гендерний розвиток – регіональний аспект. 9. Оздоровчі програми для молоді та дітей Максимально можливий об'єм бюджетного фінансування програми, розробленої інститутом громадянського суспільства складає до 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися з пакету документів, перелік яких знаходиться в Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Конкурсна документація приймається до 30.04.2018 року (включно) щодня, окрім суботи та неділі, з 9.00. до 18.00. за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4-й поверх, управління у справах сім'ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Контактний телефон: (0626) 42-19-29, 095-062-06-88 Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується в місячний термін з дня його винесення. З метою залучення до конкурсу більшої кількості учасників просимо провести інформаційну компанію серед інститутів громадянського суспільства та розмістити на власному веб-сайті текст оголошення конкурсу. Про проведену роботу просимо проінформувати департамент до 20.04.2018 року на електронну адресу shevchenko_molod@donmolod.gov.ua

09:25 30.03.2018

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь